Dobrze opowiedz swoją historię

Dobrze opowiedz swoją historię

Aby odnieść sukces w przedsiębiorstwie, musisz zawsze szukać sposobów poinformowania potencjalnych klientów o wszystkich dobrych rzeczach, które robisz. Napisanie Entertaining natychmiast uczyniło mnie ekspertem w tej dzie­dzinie. Ponieważ byłam traktowana jako ekspert, zauważy­łam, że wypowiadając się ze znawstwem na tematy zawarte w mojej książce, robię to w taki sposób, jakiego media uży­wają do komunikowania się z odbiorcami.

Zanim zaczniesz dzielić się swoją informacją z prasą, przy­gotuj się, ćwicząc z rodziną, przyjaciółmi lub pracownikami. Zrób to w formie programu z gościem – takiego, w którym go­spodarz atakuje Cię pytaniami. Opracuj swój własny scena­riusz ?pytanie – odpowiedź”, ale spróbuj zachęcić dziennika­rzy, aby byli spontaniczni.

Pozwoli Ci to oswoić się z uważnym słuchaniem zadawa­nych pytań. Wraz z praktyką nabędziesz więcej wiary w sie­bie. Pamiętaj, aby patrzeć pytającemu prosto w oczy, spróbuj się zrelaksować, uśmiechać i staraj się, aby Twoje odpowiedzi były relatywnie krótkie i na temat. Nie lekceważ znaczenia Twojego pierwszego wywiadu dla małej, lokalnej gazety. Fak­ty, liczby, statystyki – wszystko to powinno być tak dokładne, jak tylko możliwe, ponieważ pierwszy wywiad w lokalnej ga­zecie często pociąga za sobą wywiady dla większych gazet i czasopism, a później dla radia i telewizji. Upewnij się więc, że wszystko, co mówisz, wszystko, co jest w reportażu, nie wprowadza nikogo w błąd i jest prawdziwe.

Początkowo będziesz jedynym głosem swojej marki. Ale kiedy zaczniesz się rozwijać i zatrudniać więcej osób, nie za­pominaj, że budowanie silnej marki i osiągnięcie wytyczo­nych celów wymaga, abyś przykładał się do konsekwentnego podtrzymywania swojego przekazu. Twoim celem jest to, by klienci kojarzyli Twoją firmę z ważnymi i zapadającymi w pa­mięć cechami, które zmienią się tylko wtedy, jeśli świadomie zdecydujesz się je zmienić. Im częściej Ty i Twoi pracownicy będziecie śpiewać na tę samą nutę, tym łatwiej Twoi klienci zapamiętają melodię.