Dla następnego pokolenia

Dla następnego pokolenia

Oddzielną kategorię stanowią tzw. karty młodzieżowe. Funk­cjonują one jednak na innych zasadach niż opisane powyżej „prawdziwe” karty dodatkowe. Są to bowiem produkty dla nastolatków, którzy korzystają z pieniędzy przekazywanych im przez rodziców na specjalne oddzielne konta osobiste (mło­dzieżowe) lub na rachunki prowadzone w ramach kont rodzi­ców (lub innych osób pełnoletnich). Jest to ucywilizowana forma kieszonkowego. Korzystają na niej oczywiście banki, ale także rodzice, którzy z jednej strony nie muszą wyposażać swoich milusińskich w gotówkę (co bezpieczne nie jest), a z drugiej – utrzymują pełną kontrolę nad ich wydatkami (bo banki ślą co miesiąc pełne wykazy transakcji).

Z czego można wybierać? Każdy liczący się bank ma w ofercie jakiś „plastik” młodzieżowy.

Ponieważ liczy się powiązanie z kontem osobistym, są to karty o charakterze debetowym i to te bezpieczne (karta funk­cjonuje tylko w środowisku elektronicznym, zatem każda trans­akcja jest autoryzowana). W grę wchodzą zatem takie karty, jak Maestro, VISA Electron lub PolCard Bis. Są one dla nie­poznaki poukrywane pod innymi nazwami, bardziej odpowied­nimi dla młodego użytkownika. Na rynku są więc Juniory, Ido­le, Bajery, Youngi etc.

Prześledźmy zatem ofertę banków.

Pekao SA oferuje dwa rodzaje kart Maestro, wydawanych właścicielom rachunków Eurokonto Junior: Junior i OK.

  • Juniora mogą używać osoby w wieku od 13 do 18 lat, a karcie głównej może towarzyszyć aż 9 kart dodatkowych. Karta kosztuje 4 zł rocznie, dzienny limit wypłat gotówki w bankomacie ustalono na 200 zł.
  • Karta OK przysługuje klientom od 15. do 18. roku życia. W tym przypadku nie możesz uzyskać żadnych kart dodatko­wych, natomiast opłaty ustalono na takim samym poziomie jak w przypadku Juniora.

WBK także ma w zanadrzu 2 karty młodzieżowe. Jedna Euro 26 działa w systemie Maestro, a jej dodatkowym atu­tem jest możliwość wykorzystywania zniżek i rabatów w ozna­czonych sklepach, hotelach, muzeach i innych miejscach ozna­czonych logo Euro 26 w całej Europie. Zatem w taką kartę powinieneś wyposażyć nastolatka, którego wysyłasz w podróż zagraniczną. Kartę przeznaczono dla przedziału wiekowego 14-26 lat. Kosztuje całkiem sporo, bo 38 zł rocznie.

Druga karta to WBK Young (VISA Electron), przeznaczo­na dla osób w wieku od 13 do 20 lat. Co interesujące – jest wydawana bezpłatnie.

Górnośląski Bank Gospodarczy oferuje kartę PolCard Bis, którą przeznacza dla posiadaczy rachunku młodzieżowego Idol (13-26 lat).

BPH wydaje karty młodzieżowe Sezam (VISA Electron) posiadaczom rachunków Sezam Junior w wieku od 13 do 18 lat. Także ta karta jest bezpłatna.

Pozostałe karty w systemie VISA Electron wydają BIG BG (karta Bajer za 6 zł rocznie), Kredyt Bank (7 zł rocznie, 13-18 lat) i PKO BP SA – karta PKO Graffiti dla posiada­czy rachunku młodzieżowego. W tym ostatnim przypadku masz możliwość sięgnięcia po 9 kart dodatkowych.