Diners Club

Diners Club

To równie, albo jeszcze bardziej ekskluzywny klub od AmEx, bo o ile ten drugi ma także w ofercie masowe karty debetowe, o tyle Diners koncentruje się na obsłudze najzamożniejszych klientów. Nic dziwnego, że karty DC stanowią obecnie zaled­wie 1% międzynarodowych kart płatniczych.

Sam Diners Club powstał w 1950 roku, a od 1 990 roku należy do amerykańskiej Citigroup. Główna siedziba Diners Club International Limited mieści się w Chicago.

Karta DC ma tradycyjnie charakter obciążeniowy, a najczę­ściej jest używana przez osoby często podróżujące służbowo, a również prywatnie. Przy jej użyciu regulowane są głównie na­leżności za bilety lotnicze, usługi hotelowo-gastronomiczne, wynajem samochodów. Organizacja podaje, że przeciętne war­tości transakcji dokonanej przy użyciu karty DC są wielokrotnie wyższe od przeciętnej transakcji kartowej.

Od 1997 roku biuro DC działa także w Warszawie. O kartę możesz się starać albo bezpośrednio w biurze, albo we współpracujących bankach (m.in. Kredyt Bank i PBK).