Diners Club

Diners Club

Jako użytkownik prestiżowej karty Diners Club jesteś (Ty oraz dwie osoby towarzyszące w wieku do 70 lat) ubezpieczany przez towarzystwo Amplico. Polisy „działają”, jeśli co najmniej 70% ceny biletów za podróż zostało opłaconych kartą Diners. Podróż może trwać do 90 dni.

W ramach ochrony otrzymujesz:

  • ubezpieczenie NNW (do kwoty 130 tys. zł),
  • ubezpieczenie kosztów leczenia (do 130 tys. zł),
  • ubezpieczenie pomocy w podróży (do 195 tys. zł),
  •  ubezpieczenie straty bagażu (łącznie do 3 tys. zł, lub 600 zł za każdą rzecz).