Czy znasz swój podpis?

Czy znasz swój podpis?

Tuż pod czarnym paskiem magnetycznym znajduje się pole przeznaczone dla wzoru Twojego podpisu. To naprawdę ważny punkt programu: pamiętaj, że nie podpisana karta jest nieważ­na i żaden punkt handlowy nie powinien jej przyjąć! Piszę „nie powinien” ponieważ wielokrotnie widziałem w sklepach klien­tów płacących nie podpisanymi kartami, a kasjerki — o zgrozo — bez mrugnięcia okiem przyjmowały takie płatności!

Kiedy podpisujesz się na karcie? Najlepiej od razu, przy jej odbiorze. Gdy robisz to w banku, urzędnik wyposaży Cię w odpowiedni, nierozpuszczalny pisak. Jeśli karta przychodzi pocztą do domu, możesz użyć niemal dowolnego długopisu czy flamastra, byle tylko podpis nie rozpuścił się lub nie starł po kilku dniach.

Jak się podpisać? Zapewne robiłeś to już setki razy i masz wyćwiczony nieczytelny zawijas. W tym przypadku radzę Ci jednak, byś się przyłożył. Podpisz się w możliwie czytelny spo­sób, ale taki, który będziesz potem w stanie powtarzać dzie­siątki razy. Nie używaj przy tym drukowanych liter, bo banki na to nie patrzą przychylnie!

Dlaczego to jest takie ważne? Za każdym razem, gdy bę­dziesz używał karty przy zakupach, poproszą Cię o złożenie podpisu na rachunku (wyjątek stanowią tzw. karty płaskie, gdzie zamiast ręcznego podpisu wybierasz kod). Ten podpis powinien być oczywiście możliwie podobny do podpisu zło­żonego na karcie.

Wiem, co Ci powiedzą starzy kartowi wyjadacze: han­dlowcy rzadko porównują dokładnie podpisy, a w dużych sklepach wiecznie spieszące się kasjerki czasem w ogóle nie pa­trzą na Twoje zawijasy. Wiem, że tak się często dzieje, a nie powinno. Gdyby punkty handlowe poświęcały kartom więcej uwagi, oszuści mieliby znacznie mniejsze pole do popisu.

I jeszcze jedna uwaga: niektóre karty (np. kredytowa VISA Citibanku) są na awersie ozdobione Twoim zeskanowym podpi­sem (tym, który złożyłeś podpisując wniosek o wydanie karty). Oczywiście warto, by oba podpisy — ten z przodu i ten z tyłu karty — były podobne. Kasjer w sklepie nie musi zwracać uwagę na podpis z przodu. Liczy się tylko podobieństwo podpisu z ty­łu karty do tego, który składasz na rachunku sklepowym.