CZY TWÓJ POMYSŁ ULEPSZA ŚWIAT?

CZY TWÓJ POMYSŁ ULEPSZA ŚWIAT?

Naprawdę dobry ?świetny pomysł” ma wszystkie atrybu­ty, które już opisałam, ale musi posiadać także coś, co czy­ni go wyjątkowym i co wpływa na ludzi w pozytywny spo­sób. W MSLO otrzymujemy komentarze od naszych odbior­ców, gdy tylko zrobimy coś, co wpływa na ich życie lub zmienia ich nastawienie do czegoś. To może być pomysł ja­dłospisu na doskonały obiad świąteczny albo pomysł na ory­ginalne udekorowanie pokoju dla niemowlęcia.

J.K. Rowling z pewnością uczyniła świat ciekawszym dzię­ki serii książek o Harrym Potterze. Jest świetną i utalentowa­ną pisarką, obdarzoną bardzo płodną wyobraźnią, ale jest też uzdolnionym przedsiębiorcą. Spójrz tylko, czego dokonała: w czasach telewizji, gier wideo i internetowych atrakcji samo­dzielnie zachęciła do czytania miliony dzieci, które bez niej mogłyby nigdy nie odkryć czekającego na nie w książkach cudownego świata.