CZY TWÓJ POMYSŁ JEST LEPSZY OD INNYCH

CZY TWÓJ POMYSŁ JEST LEPSZY OD INNYCH

Kiedy zastanawiasz się, czy pomysł jest wystarczająco do­bry, ważny i trwały, aby stać się podstawą do przedsięwzię­cia, musisz ustalić, czy przynosi on klientowi pożytek. Inny­mi słowy, czy Twój produkt jest lepszy niż to, co już jest na rynku? Czy ma powiew oryginalności? Rozważmy taki przy­kład: ponieważ bardzo często podejmuję gości, mam wiele kompletów szklanek i kieliszków. Pomimo to zawsze mam oczy szeroko otwarte na nowe szkło, w unikatowych kształ­tach lub wzorach. Niedawno znalazłam takie szkło, wytwa­rzane przez firmę Glassybaby w Seattle. Te małe okrągłe szklaneczki mają nowoczesny kształt, ciężką podstawę, któ­ra świadczy o dobrej jakości, i są wytwarzane w cudownie jasnych i wesołych kolorach. Są też bardzo funkcjonalne ? dobre do napojów, lecz równie użyteczne jako świeczniki czy też wazoniki. Te szklaneczki rozjaśniają moje bardziej nieformalne spotkania, a wyróżniający wygląd i wrażenie, ja­kie robią, uczyniły je bardzo dobrym pomysłem biznesowym. Jakaś inna firma wyrobów szklanych być może odniesie suk­ces, wytwarzając szkło, które jest odporne na plamienia, stłuczenia lub też wynajdzie mniej kosztowny sposób pro­dukcji najwyższej jakości szkła, czyniąc je tym samym do­stępnym do masowej produkcji. Tego typu pomysły mogą także prowadzić do sukcesu.