CZY TWÓJ POMYSŁ CIĘ NIE PRZERASTA?

CZY TWÓJ POMYSŁ CIĘ NIE PRZERASTA?

W mojej kuchni w Turkey Hill nie wymyśliłam omnimedialnej firmy, zaczęłam działalność cateringową. To, czego się nauczyłam w tym biznesie, i co wyniosłam z moich poprzed­nich zajęć, stało się podstawą i trampoliną do całej reszty, która przyszła później. Nie próbuję zrobić wszystkiego naraz.

Zanim poczułam się na siłach, by rozwijać firmę, przepra­cowałam 7 lat, prowadząc catering. Wiedzę nabytą dzięki te­mu doświadczeniu wykorzystałam przy pisaniu książek i arty­kułów, zanim jeszcze byłam gotowa do uruchomienia moich własnych czasopism i programów telewizyjnych.

Wielu przedsiębiorców za wcześnie obarcza się zbyt wie­loma sprawami i próbuje znaleźć jak największy rynek dla swoich pierwszych pomysłów. Nawet doświadczeni dyrekto­rzy, którzy dysponują kapitałem, często popełniają poważny błąd, pragnąc zdobyć zbyt wielki rynek bez dostatecznej in­formacji lub zdolności do zapewnienia wyrobów najwyższej jakości. Interesującym przykładem może być firma dostaw­cza, która oferuje artykuły spożywcze – Webvan. Firma mia­ła dobry, solidny plan, ale nie przetrwała swojego ?za duże­go, zbyt wczesnego” rozwoju i straciła kierunek i kontrolę nad marką.

Starając się zdystansować konkurencję, Webvan kupił HomeGrocer.com – rywalizującą firmę, która rozwijała się powoli, oferując zaganianym gospodyniom domowym bar­dzo użyteczne usługi. W tym miejscu przypomnę mojego przyjaciela, hodowcę roślin, Dana Hinkleya, który radzi po­wstrzymać się z kupowaniem drogich ciężarówek i pługów dopóty, dopóki nie ma się dość kapitału, aby ten zakup sfi­nansować. Webvan kupił ogromną liczbę ciężarówek. Wybu­dował duże centra dystrybucji, aby zapewnić szybką realiza­cję zamówień. Potrzebował setek wykwalifikowanych kie­rowców i dostawców i napotkał problem braku siły roboczej, lako lokalny dostawca artykułów spożywczych HomeGrocer był wystarczająco dużym podmiotem. Webvan, praktycznie więc w ciągu jednej nocy, stał się za wielkim pomysłem. Bez wystarczającej liczby klientów do utrzymania ich piętrzących się kosztów, ponieśli fiasko. Ciekawa jestem, gdzie są dzisiaj te wszystkie zgrabne ciężaróweczki.