CZY STAĆ CIĘ NA REALIZACJĘ TWOJEGO POMYSŁU?

CZY STAĆ CIĘ NA REALIZACJĘ TWOJEGO POMYSŁU?

Wiele udanych przedsięwzięć wystartowało powoli i z nie­wielką ilością kapitału. W Dolinie Krzemowej od dawna ist­nieje tradycja ?garażowych wynalazców”, takich jak nieżyjący już Bill Hewlett i David Packard. Zaczynali, spawając tanie elementy i majsterkując w swoich garażach. W końcu stwo­rzyli firmę Hewlett-Packard, obecnie legendę świata kompu­terów. Podobnie było z wieloma programami komputerowymi – zostały stworzone przez ludzi z wizją, pracujących samot­nie w domach przy swoich komputerach. Jeśli znasz zdeter­minowaną kobietę, bez przerwy coś gotującą, nie lekceważ tego, co ona może wymyślić!

Są także przedsięwzięcia, które wymagają znaczącego na­kładu finansowego przed pojawieniem się pierwszych klien­tów. Otwarcie sklepu detalicznego wymaga wynajęcia lokalu, płatności za świadczenia, ochrony, ubezpieczeń i oczywiście towarów i sprzedawców. Niektóre zakłady usługowe, na przykład pralnia chemiczna, potrzebują kosztownego wypo­sażenia. Musisz patrzeć realistycznie na swoje możliwości i ostrożnie je przestudiować.

Znowu wspomnę o moim pierwszym przedsięwzięciu. Po­między otwarciem firmy cateringowej a otwarciem restauracji jest ogromna różnica. Miałam zyski na początkowych zamówie­niach cateringowych, pomimo że zarabiałam tylko 12-15 dola­rów od osoby, ponieważ prowadziłam działalność z mojej wła­snej kuchni. Na każde zamówienie wynajmowałam stoły, krze­sła, obrusy oraz zastawę i wliczałam ten koszt do ceny usługi. Wiedziałam dokładnie, ile osób będę obsługiwać, i robiłam od­powiednie zakupy żywności i napojów. Wymagałam od moich pracowników kuchni, aby byli bardzo ostrożni w przygotowy­waniu składników. Dawałam im nawet instrukcje, jak dużo od­ciąć z końców fasolki szparagowej i jak kroić pomidory, aby zmniejszyć ilość odpadów. Oczywiście, kiedy interes zaczął się rozwijać, musiałam zainwestować w wyposażenie i przyjąć wię­cej pracowników, ale nie zaciągnęłam długu. Byłam w stanie rozwijać mój biznes przez inwestowanie zysków.

Kalkuluj realistycznie i oszczędnie, bądź praktyczny i no­watorski!