CZY MOŻESZ ROZWINĄĆ POMYSŁ I ROZSZERZYĆ DZIAŁALNOŚĆ?

CZY MOŻESZ ROZWINĄĆ POMYSŁ I ROZSZERZYĆ DZIAŁALNOŚĆ?

Moja definicja ?świetnego pomysłu” obejmuje przedsię­wzięcie, które może zacząć się jako niewielkie, ale wykazuje predyspozycje do wzrostu, do przekształcenia się w coś znacznie większego. Innymi słowy, ma potencjał dźwigni fi­nansowej (lewarowania), co znaczy, że inwestycja, jaką po­niesiesz, będzie w przyszłości miała większą wartość, niż po­czątkowo zakładałeś.

Struktura Martha Stewart Living Omnipedia (MSLO) jest prawdopodobnie jedynym ?świetnym pomysłem”, jaki kiedy­kolwiek przyszedł mi do głowy. Mamy solidny trzon oryginalnej i wartościowej informacji (nazywamy to zawartością) na temat stylu życia, który systematycznie i ciągle uaktualniamy, pogłę­biamy i poszerzamy. W dodatku mamy kilka różnych platform medialnych, pozwalających nam na opakowanie i prezentowa­nie tej informacji w sposób użyteczny dla naszych klientów. Dla przykładu: mogę użyć przepisu z naszego magazynu ?Eve­ryday Food” (nakład 850 000 egzemplarzy) i posłużyć się nim także w moim programie telewizyjnym, docierając do szerszej publiczności (10 milionów widzów). Ten sam przepis może też być użyty w książce, którą opublikujemy, stając się dostępnym dla każdego, kto nie miał magazynu lub nie obejrzał programu telewizyjnego (średnia liczba sprzedanych egzemplarzy książki – 500 000). Następnie ten sam przepis może być omawiany i polecany na naszym radiowym kanale Sirius i, w końcu, mo­że być rozprowadzony w sieci na stronie marthastewart.com. Dzięki tym wspaniałym, użytecznym i praktycznym przepisom jesteśmy uznanymi ekspertami od żywności, a możliwości technologiczne sprawiają, że ludzie szukają w sklepach deta­licznych naszych produktów do kuchni.

Niekiedy ekspertyzy w bardzo specyficznych dziedzinach prowadzą w MSLO do pomysłów, oferujących naszym klien­tom wiedzę przekazywaną przy użyciu całego spectrum na­szych możliwości medialnych. Pewnego razu zrobiliśmy dia­gram zawierający wszystkie nasze platformy medialne i prześle­dziliśmy, jak mały bratek został wykorzystany w każdej z nich. Nasz magazyn przedstawiał ciastka dekorowane kandyzowany­mi bratkami, w telewizji przygotowałam odcinek pokazujący, jak przyklejać suszone bratki do papieru, aby zrobić piękny pa­pier listowy; w codziennych programach radiowych wyjaśniłam słuchaczom, że słowo ?bratek” oznacza myśl i pamięć; agencja felietonowa opisała, jak zasuszać bratki, klienci mogli przez za­mówienie pocztowe w Martha by Mail zakupić zestaw do zro­bienia ładnych szklanych podstawek z bratkami, a w Kmarcie można było kupić nasiona bratków i żywe rośliny do ogrodu.

Nie musisz mieć wielkiej firmy, aby realizować swoje po­mysły. Uważam, że niedobrze jest rozpoczynać, jeśli Twój pomysł jest skomplikowany lub ma wiele różnorodnych ele­mentów. Wracając do mojego przykładu firmy zajmującej się dekorowaniem wnętrz, jeśli zaczniesz powoli i rozbudujesz swoją markę projektanta, później, kiedy się ustabilizujesz i zaczniesz zarabiać pieniądze, możesz zacząć używać swojej reputacji zawodowej jako dźwigni finansowej i oferować klientom te perskie dywany, o których produkowaniu marzy­łeś, lub kolekcję dekoracyjnych podstaw, których Twoi klien­ci szukają i tak bardzo potrzebują.

Kiedy ma się ustabilizowane grono klientów, importowa­nie, projektowanie lub licencjonowanie dywanów swoim na­zwiskiem może być równie dobrze dodatkową partią przed­sięwzięcia. Kluczem do zbudowania nowego biznesu jest ze­branie dużej bazy stałych klientów, którzy mają zaufanie do Twojej oferty w wypróbowanej już głównej dziedzinie. To są ludzie, którym sprawi przyjemność rozważenie wszelkiego rodzaju nowych pomysłów, jakie im zaproponujesz. To są także ludzie, którzy puszczą w obieg dobrą opinię, jeśli będą zadowoleni z Twoich wyrobów.