CZY JEST JAKIŚ WSPÓLNY DLA WIELU LUDZI PROBLEM?

CZY JEST JAKIŚ WSPÓLNY DLA WIELU LUDZI PROBLEM?

Każdy lubi, gdy jego problemy rozwiązane są pomyślnie. Niektórzy bardziej niż czegokolwiek boją się czasu płacenia podatków. Jeśli otworzyłeś firmę świadczącą usługi z zakresu księgowości i próbujesz ją promować, opracuj twórczy sposób mówienia o niej, oferując lokalnym mediom możliwość wska­zania pięciu najbardziej rozpowszechnionych błędów popełnia­nych przez ludzi w ciągu roku, które będą ich drogo kosztować w okresie zeznań podatkowych, lub też pięciu często niedo­strzeganych ulg podatkowych, dzięki którym można zaoszczę­dzić tysiące dolarów. Możesz nawet zaoferować przygotowanie zeznania podatkowego dla reportera, w zamian za artykuł, któ­ry przedstawi te kwestie. Skoncentruj się na podstawowych, uniwersalnych sprawach, aby proponowanymi rozwiązaniami dopomóc rozwiązać problemy innych ludzi.

Historie związane ze świętami są innym sposobem inspiro­wania publikacji. Na przykład w połowie listopada gazety dru­kują artykuły z sugestiami niezwykłych i wyjątkowych bożona­rodzeniowych podarunków. Jeśli myślisz, że Twoje produkty są pożądanymi upominkami, dobrze przygotowany komunikat prasowy ze zdjęciami jest skutecznym sposobem zwrócenia na to uwagi reportera. Innym dobrym sposobem jest wysłanie sa­mego produktu z listem i zdjęciem, które nadaje się do repro­dukcji. Możesz zeskanować zdjęcie i przesłać komunikat pra­sowy w formie elektronicznej, ułatwiając tym samym użycie i redagowanie informacji. Wyjaśnij, czym wyróżnia się Twój produkt i dlaczego jest dobrym upominkiem. Nie zapominaj, że artykuły świąteczne są pisane ze znacznym wyprzedzeniem i że gazety mają ścisły harmonogram przygotowania edycji.