Co w bankach?

Co w bankach?

Prześledźmy teraz obecną ofertę kart obciążeniowych we wszystkich polskich bankach:

Karty VISA (Classic, Concerto, Gold) znajdziesz w ofer­cie następujących banków: Bank Częstochowa, BGZ, Bank Przemysłowy, BSK, BWR (zmienia nazwę na Deutsche Bank 24), Fortis Bank, Kredyt Bank, PKO BP i Pekao SA.

Za roczne użytkowanie karty Classic lub Concerto zapłacisz od 30 zł (PKO BP SA, Pekao SA) nawet do 111 zł (Bank Częstochowa). Karty bardziej prestiżowe (typu Gold) kosztu­ją od 250 zł do 420 zł za rok.

Zdecydowana większość banków życzy sobie za transak­cje bezgotówkowe prowizji. Przy wypłatach z bankomatów opłata najczęściej równa się 3% wypłacanej kwoty (ale nie mniej niż 4 zł).

Karty Eurocard/MasterCard (w tym Gold) znajdziesz w ofercie BOŚ, Pekao SA, BPH, PBK, BSK, BZ i LG Petro Banku.

Tu opłaty są także bardzo podobne: za roczne użytkowa­nie karty zapłacisz od 30 zł (Pekao SA) do 50 zł (PBK), zaś karty Gold – 250 zł (poza BPH, gdzie kosztuje to 300 zł). Transakcje bezgotówkowe oznaczają opłatę rzędu 1 % (w LG Petro Banku za transakcje krajowe nie zapłacisz nic, za zagra­niczne — 1,5%).

Wypłata z bankomatu będzie Cię kosztować średnio 3% (ale nie mniej niż 4 zł), a wyjątek in plus napotkałem tylko w BZ (łączącym się z WBK) – 1,75%, od 3 zł.

Przyjrzyjmy się teraz kartom krajowym (do użytku tylko w Polsce) firmy PolCard, które pozostały w ofercie dwóch wrocławskich instytucji: Banku Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego Budbank i Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego. W Budbanku roczny koszt karty to zaledwie 1 4 zł, w GBPZ – 33 zł. W pierwszym prowizja za transak­cje bezgotówkowe wynosi 1%, w drugim jest zerowa. W pierwszym wypłaty z bankomatu kosztują 1 % (co najmniej 3,5 zł), w drugim — 3,5 zł niezależnie od wypłacanej kwoty.

Na drugim biegunie są karty obciążeniowe organizacji Diners Club, przeznaczone dla bardzo wymagających klien­tów. Przykładowo w Kredyt Banku może się o nie starać klient, który ma miesięczne dochody na poziomie co najmniej 8 tys. zł.

Urok tych kart polega nie tylko na elitarności ale i na bar­dzo szerokim wachlarzu usług dodatkowych. Jeśli weźmie się pod uwagę, to poziom poziom opłat jest całkiem rozsądny: 250-300 zł za roczne użytkowanie karty, bez prowizji za krajowe transak­cje bezgotówkowe (za granicą – 1 %) i 3-4% za pobieranie gotówki z bankomatu.