Centra rozliczeniowe

Centra rozliczeniowe

Teoretycznie, nie powinno to być Twoje zmartwienie. Centrum rozliczeniowe jest dla zwykłego zjadacza chleba podobną ta­jemnicą jak — być może słyszałeś te nazwy — Krajowa Izba Roz­liczeniowa czy Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Coś tam się dzieje, coś przeliczają, a w efekcie na Twoim kon­cie ląduje gotówka czy akcje lub obligacje.

Co właściwie robią te centra? Po pierwsze pośredniczą w transakcjach kartowych. Wyobraź sobie, że nie ma żadnych pośredników, a banków jest tyle, ile obecnie. Wówczas przy każdej transakcji banki musiałyby porozumiewać się między so­bą, co prędzej czy później skończyłoby się chaosem i totalną klapą całego systemu. Stworzono więc centra rozliczeniowe, które w imieniu banków pośredniczą w transakcjach.

Na czym to polega? Po pierwsze takie centrum musi za­wrzeć umowę z punktem handlowym, który jest zainteresowa­ny przyjmowaniem płatności kartowych. Sklep podpisuje umo­wę, w której określa się m.in. prowizję dla organizacji płatniczej oraz zasady wykonywania autoryzacji. Obie informa­cje są oczywiście tajne, ale wiadomo, że punkty handlowo-usługowe płacą centrom średnio 3% od każdej transakcji. Oczy­wiście centra muszą się podzielić prowizją z innymi uczestnikami rynku — głównie bankami (zwróć uwagę: banki zarabiają nie tylko na opłatach za wydanie i używanie kart, ale i na każdej transakcji).

W jakich przypadkach punkt handlowy musi autoryzować transakcję (z własnej woli może to zrobić zawsze)? To właśnie stanowi jedną z najściślej strzeżonych tajemnic. Najczęściej jest tak, że konkretnym typom kart są przypisane limity wartości transakcji, powyżej których autoryzacja jest obowiązkowa.

Centra rozliczeniowe wydzierżawiają punktom handlowym elektroniczne urządzenia do obsługi kart — terminale POS. Te najnowsze są już bez wyjątku wyposażone w tzw. PIN-Pady, czyli specjalne małe klawiatury, na których klient wybiera swój PIN. I właśnie podanie właściwego kodu, a nie jak dotąd tyl­ko podpisanie rachunku, stanowi tu przepustkę do dokonania transakcji kartą.