Cenna makulatura

Cenna makulatura

Na koniec uwaga dotycząca rachunków, które zbierasz doko­nując płatności kartą. Pamiętaj, że to nie są śmieci! Przyzwyczaj się do tego, by ich nie wyrzucać, ale zbierać i trzymać w jed­nym miejscu. Jak długo? Przynajmniej do czasu otrzymania miesięcznego zestawienia transakcji. Jeśli dokument przysłany z banku zgadza się z posiadanymi przez Ciebie rachunkami, wszystko jest w porządku. Ale czasem, z bardzo różnych przy­czyn, coś się nie zgadza. Dla Ciebie jest to sygnał, by zacząć wyjaśniać sprawę, a posiadanie przez Ciebie rachunku pomoże bankowi w szyb­kim rozpoczęciu śledztwa.