By odnieść sukces, buduj Swoją firmę na tym, co naprawdę lubisz

By odnieść sukces, buduj Swoją firmę na tym, co naprawdę lubisz

Wspaniale jest kochać własną pracę. Robienie tego, co się lubi, dodaje energii. Entuzjazm wręcz upaja, a zmysły wydają się wyostrzone. Codziennie budzimy się z nowymi pomysłami i rozwiązaniami problemów, które pojawiły się poprzedniego dnia. Towarzyszy nam wiara, że cele można osiągnąć i że kreatywność, wynalazczość, wytrwała praca i zaangażowanie zaowocują zgraniem wszystkich elementów w całość. Ta pa­sja pracy przypomina upojny romans – coś, co każdy z nas chciałby przeżyć, ale co zdarza się najwyżej raz lub dwa razy w życiu, i to tylko wtedy, gdy dopisze szczęście.

Poznanie własnych zainteresowań, pielęgnowanie ich, wy­nikająca z nich radość, nawet jeśli sprawy nie układają się najlepiej, stanowi znak firmowy przedsięwzięcia, które się buduje, prowadzi i rozwija. To ogromny nakład energii, który umożliwia innym korzyści, naukę, a niekiedy nawet zarobki.

Zawsze sprawia mi ogromną trudność rozgraniczenie ży­cia i biznesu. Te dwa światy są dla mnie nierozłącznie sple­cione. Głównie dlatego, że z jednakową pasją traktuję oby­dwa. Upraszczając – moje życie to moja praca i moja praca to moje życie. W rezultacie uważam, że mam szczęście – lu­bię poranne wstawanie i wyruszanie do pracy. Uwielbiam również pracę nad nowymi pomysłami.

Zaangażowanie w życie i pracę nie jest niczym osobliwym. Znam przedsiębiorców, którzy czują to samo i ich zaangażo­wanie w pracę i życie jest wręcz zaraźliwe. Bez względu na to, czy pracują w firmie cudzej, czy własnej, czy też zakłada­ją rodzinę lub przygotowują akcję na rzecz organizacji chary­tatywnej – zawsze wsłuchują się we wszystko wokół, co służy rozwijaniu pomysłów i realizacji marzeń. Ci ludzie zawsze znajdą sposób na wykonanie zadania lepiej, szybciej i z więk­szą energią niż inni.

Pasja jest pierwszym, najbardziej podstawowym czynni­kiem planowania i inicjowania biznesu, a także realizowania jakiegokolwiek godnego uwagi projektu. Bez pasji praca jest tylko pracą, robotą. Bez pasji jakość – najważniejsza część każdego biznesu – spełnia tylko minimalne wymagania. Bez pasji najważniejsi ludzie w Twoim przedsięwzięciu – Twoi klienci – przestają się liczyć.

Pasja dzielenia się wiedzą i upraszczania codziennych pro­blemów związanych z prowadzeniem domu pomogła mi prze­kształcić moją ?domowego chowu” cateringową firmę w przed­siębiorstwo o milionowych dochodach, zatrudniające setki osób i dostarczające paniom domu w Ameryce tysiące pożądanych i pożytecznych artykułów gospodarstwa domowego.

Kiedy praca wynika z pasji, nie czuje się jej ciężaru – daje poczucie zadowolenia i kontroli, związane znacznie bardziej z tworzeniem, budowaniem, inicjowaniem, kierowaniem i usługami niż prostym przechodzeniem od jednego zadania do drugiego. Często posługuję się następującym przykładem: dla mnie sadzenie roślin i opiekowanie się ogrodem nie jest nigdy pracą w ogrodzie. Jest ogrodnictwem. Ja nigdy nie mu­szę pracować w domu. Muszę wypolerować meble, odkurzyć, skończyć prasowanie.