Bez VISY ani rusz?

Bez VISY ani rusz?

Jeszcze kilka lat temu wiele polskich banków wystawiało karty, nie powiązane z organizacjami płatniczymi. Ale w miarę, jak popularność „plastików” rosła, nasze banki zaczęły przystępo­wać do organizacji międzynarodowych i dziś trudno sobie wyobrazić bank nie będący członkiem organizacji VISA czy Europay (często zresztą obu jednocześnie).

Bardzo często zadawane pytanie brzmi – „które karty są lepsze: VISA czy MasterCard?”. Muszę Cię rozczarować, bo nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Nie ma bowiem jednej VISY, tak jak nie ma jednego rodzaju MasterCarda. Wszystko tak naprawdę zależy od oferty konkretnego banku, bo warun­ki używania kart mogą być — nawet wśród najbliższych konku­rentów — bardzo zróżnicowane.

Jeśli zaś chodzi o funkcjonalność, to oba systemy kartowe są — zwłaszcza w Europie — podobnie popularne. W Polsce również: choć nieco więcej bankomatów obsługuje karty VISA, to obie czołowe organizacje mają „w sieci równie wie­le punktów handlowych…