ABC korzystania z bankomatu

ABC korzystania z bankomatu

Załóżmy jednak, że urządzenie działa poprawnie. Wówczas ekran albo od razu zachęca stosownym komunikatem do trans­akcji, albo też budzi się do życia po wsunięciu karty.

Ale jak ją włożyć? Wielokrotnie obserwowałem pechow­ców próbujących walczyć z prawami fizyki. Prawda jest taka, że tylko jedna spośród kilku szczelin urządzenia pa­suje do wsuwanej krótszym bokiem karty! Zła wiadomość brzmi, że nie ma jednej reguły obowiązującej przy wsuwaniu karty.

Najczęściej osiągniesz sukces trzymając kartę kolorową stro­ną (awersem) do góry i przyciskając kciukiem znaczek hologra­mu. Banki usiłują pomóc drukując na bankomatach strzałki i ry­sunki ułatwiające wkładanie kart. Ale spotkałem się też z sytuacją (nie zdradzę, który to bank, bo błąd już usunięto), gdy instrukcja rysunkowa wprowadzała w błąd!

Ponieważ nie ma złotej reguły, doradzam przede wszystkim spokój. Jeśli karta nie wchodzi miękko w szczelinę, nie siłuj­my się. Odwróćmy ją i spróbujmy jeszcze raz. W końcu musi się udać.

No dobrze, karta już jest w środku. Ale czy ten bankomat ją rozpozna? Zapewne zauważyłeś, że na każdym urządzeniu widnieją liczne kolorowe nalepki (podobne do tych, które spotykasz na drzwiach wielu sklepów).

Jeśli jesteś użytkownikiem którejś z kart międzynarodowych (znaczki VISA lub Eurocard/MasterCard), to masz niemal 100% szans na porozumienie z bankomatem. W innych przy­padkach warto uważniej przyjrzeć się nalepkom. Jeśli używasz kart z logo PolCardu to statystycznie masz dwie trzecie szans na powodzenie. Gorzej jest z takimi kartami międzynarodowy­mi jak American Express czy Diners Club, bo akceptuje je co dziesiąty bankomat (w tym maszyny Euronetu). Najmniej urzą­dzeń rozpozna karty bankomatowe Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

Tu mała uwaga: z racji szczupłości miejsca na bankomatach nalepia się głównie logo największych dostawców kart. Czasem nawet, jeśli wśród nich nie ma znaczka z Twojej karty, warto spróbować, a nuż bankomat będzie skory do współpracy. Nie ryzykujesz niczym, bo w najgorszym przypadku na ekranie po­jawi się informacja, że bankomat nie obsługuje takiego rodzaju kart. A karta bezpiecznie wróci do Twojego portfela.